มารยาทจิตวิทยา

บทบาทหมดสติร่วมกันในetikettpszichológiábanและสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และจิตใจมิติของมารยาท

มารยาทเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมของจรรยาบรรณและทำให้ มันกำหนดรูปแบบพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มารยาทของสังคมที่เหมาะสมและสังคมที่ดีก่อตั้งและพฤติกรรมจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามาก การวิเคราะห์มารยาทของจิตวิทยาของพฤติกรรมทางสังคมตามหลักการทางจิตวิทยาและวิธีมารยาทหรือจรรยาบรรณจิตสำนึกส่วนรวมทำงาน

ที่จิตใจขึ้นอยู่กับมารยาท

วัฒนธรรมและประเพณีแรกแห่งสหประชาชาติ

2 คนของจิตสำนึกส่วนรวม

วัฒนธรรมและทัศนคติต่อการตรวจสอบความเหมาะสมของมารยาททางสังคมและให้พื้นฐานสำหรับการพัฒนามารยาทจิตไร้สำนึกหรือพยายาม จิตสำนึกส่วนรวมของประสบการณ์ที่ผ่านมาหรืออารมณ์ที่เก็บและโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในสังคมของคนโบราณหรือประสบการณ์และพวกเขาจะขยับไปประสบการณ์ของคนรุ่นปัจจุบันในบางรูปแบบ จิตสำนึกส่วนรวมมักจะเป็นธรรมดาเวลาประวัติศาสตร์ร่วมกันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันประวัติศาสตร์ที่ใช้ร่วมกันและความรู้สึกร่วมกันของความรับผิดชอบน้อย ในจิตวิเคราะห์จิตวิทยาของจิตไร้สำนึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ดูเหมือนจะจัดประสบการณ์ส่วนรวม คาร์ลช็องบอกว่ากับจิตไร้สำนึกของจิตใจที่เป็นธรรมชาติของสากลและไม่มีตัวตนของtudatosságunkkalส่วนตัวของแต่ละบุคคล เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่เราจะต้องเข้าใจวิธีการแปลงหมดสติส่วนรวม tabukokat ประเพณีและสถานการณ์ที่ดีและไม่ดี ในความเป็นจริงมารยาทจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจสอบและเพื่อให้การตัดสินและแม้ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นศีลธรรมอาจขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในความเชื่อทางศีลธรรม เหล่านี้เป็นซากคุณธรรมส่งผ่านรุ่นและประเทศหยั่งรากลึกในจิตใจของส่วนรวม ความคิดร่วมกันและการรับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและพฤติกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสร้างมารยาท

มารยาทของพฤติกรรมที่เหมาะสมมาตรฐานบางอย่างของพฤติกรรมหรือนิสัยความกังวลและอาการทางจิตวิทยาประเพณีและการรับรู้ขึ้นอยู่กับจิตไร้สำนึกและpszichétőlสหรัฐอเมริกา ความจริงjügiaiจิตวิทยาสามารถอธิบายได้ว่าจำนวนของนิสัยและรูปแบบของการ schemas วัฒนธรรมหรือข้อห้ามทางวัฒนธรรมและการรับรู้เกี่ยวกับ ดังนั้นนี่อาจจะเป็นวัฒนธรรมและetikettpszichológiaพื้นฐาน

ในจิตวิทยามารยาทอาจรวมถึงความเข้าใจของต่อไปนี้:

1. สติเพราะมันเกี่ยวข้องกับประเพณีและความเชื่อในการพัฒนาวัฒนธรรม

2. บุคคลหรือบุคคลที่หมดสติเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของความเชื่อและใช้พวกเขาเป็นพื้นฐานสำหรับพฤติกรรม

3. พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อบางอย่างจะเห็นที่จะปฏิบัติตาม

4. พฤติกรรมร่วมรวมและการพัฒนาของบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมร่วมกันและมารยาท

การรับรู้ของแต่ละแผนภูมิการไหลเป็นดังนี้:

จิตไร้สำนึก – สติส่วนบุคคล – พฤติกรรมของบุคคล – พฤติกรรมร่วม – วัฒนธรรมและประเพณี – ​​มารยาท

ธรรมชาติของมารยาทที่ถูกสร้างขึ้นดังนั้นจากวัฒนธรรมพฤติกรรมส่วนรวมและศุลกากรซึ่งจะขึ้นอยู่กับจิตไร้สำนึก องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ดูเหมือนจะเกี่ยวพันในetikettpszichológiában etikettpszichológiánakต้องทำตามวิธีจิตไร้สำนึกจะเชื่อมโยงกับหมดสติส่วนบุคคลและนำไปสู่พฤติกรรมกลุ่มและบุคคล ต่อไปนี้จะมีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของมารยาทและกฎระเบียบ

มารยาทในสี่ประเด็นหลักของสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และจิตใจ เมื่อมีการพัฒนาทฤษฎีของมารยาทซึ่งมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเคารพมิติทางวัฒนธรรมและสังคมประวัติศาสตร์และจิตใจนอกจากนี้ยังควรได้รับการพิจารณา

สังคม – การพัฒนาของมารยาททางสังคมและมิติของการศึกษาของประเพณีเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบสังคมและการตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่นในสังคมชนเผ่าจะอุดมไปด้วยการกระทำร่วมกันและในบางกรณีสายพันธุ์ของคณะทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของพวกเขาและtáplálékukértพื้นฐาน สังคมปัจเจกมารยาทและประเพณีวิวัฒนาการกับระบบสังคมเช่นเดียวกับในสังคมอารยะที่กินอาหารโดยไม่ต้องคนอื่น ๆ จะให้พอดีมารยาทแม้ว่ากิจกรรมกลุ่มที่พบในสังคมนี้ไม่ได้รับการพิจารณาให้มีความเหมาะสม ดังนั้นมารยาทมักจะพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบสังคมและขึ้นอยู่กับทัศนคติที่ว่าคนที่ถือและระบบความเชื่อ มารยาทของประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องปกติและสามารถพบได้ในหลายสังคมเดียวกันและเป็นพื้นฐานสำหรับสังคมป่าเถื่อนอารยะชนเผ่าสังคมที่ไม่ใช่เผ่าสังคมตะวันออกตะวันตก ฯลฯ เห็นความแตกต่าง พื้นฐานดังนั้นด้านสังคมของมารยาทยังคงที่กว้างขึ้นสำหรับข้อมูลทั่วไป

วัฒนธรรม – มิติทางวัฒนธรรมของมารยาทมารยาทขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาและแตกต่างกันน้อยในด้านสังคมของมารยาทและมุ่งเน้นความถูกต้องทางวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่นอาหารทั้งหมดที่ให้บริการเป็นที่ยอมรับว่าได้รับการยอมรับและให้กำลังใจกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอเมริกัน แต่ถือว่าการเยาะเย้ยของวัฒนธรรมอาหรับ บางคนเอเชีย, ตะวันออกกลางและประเทศในแอฟริกาต้องรอเกือบแบล็กเมล์แม้ว่าหยาบคายในประเทศญี่ปุ่นถ้าคุณปล่อยให้ปลาย เหล่านี้รูปแบบพิเศษของมารยาทและวัฒนธรรมขนาดหรือลักษณะของฉลากแยกความแตกต่างทางวัฒนธรรมและระดับสังคมแคบ พวกเขาจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของมารยาทหรือความแตกต่างที่แคบพิเศษเช่นมารยาทญี่ปุ่นและอาหรับหรือมารยาทของมารยาทจีนและอินเดีย, ฝรั่งเศสและภาษากรีก ฯลฯ ความแตกต่างระหว่าง ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมมารยาทสามารถศึกษาผ่านศุลกากรและความเข้าใจทางวัฒนธรรมและการผลิตในระดับลึกของการวิเคราะห์ที่เน้นมิติทางวัฒนธรรมและมุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่าง ๆ เช่นรหัสของเสื้อผ้าที่นิสัยการรับประทานอาหาร ในความเป็นจริงมารยาทวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับmegszokásformálódásrólและน้อยขึ้นอยู่กับระบบความเชื่อซึ่งจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเพราะระบบความเชื่ออาจจะเป็นวัฒนธรรมทั่วไป

ประวัติศาสตร์ – พันโดยตรงด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของมารยาทและนี่คือที่จิตใจของส่วนรวมและพฤติกรรมร่วมเป็นสิ่งสำคัญ ประวัติความเป็นมาทางวัฒนธรรมและสังคมของมารยาทที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและการกำหนดทัศนคติและพฤติกรรม ประวัติศาสตร์สังคมอาจจะเกี่ยวข้องกับภูมิภาคและสังคมในวงกว้างเป็นเรื่องราวของภูมิภาคจะเป็นตัวกำหนดความคิดร่วมกันของสังคมและยังแสดงให้เห็นทิศทางในอนาคต ยกตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรที่มีเครื่องหมายรัชสมัยของจักรวรรดิอังกฤษและเป็นผลมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของพฤติกรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์และมารยาทจะโผล่ออกมา พฤติกรรมเหล่านี้และมารยาทที่คนหยั่งรากลึกมานานหลายปีใช้เวลาตลอดทั้งวัน

จิตวิทยา – มิติทางจิตวิทยาของมารยาทที่ควรคำนึงถึงส่วนรวมมุมมองจุงหมดสติและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมร่วมเข้าบัญชี อะไรคือแรงจูงใจที่หมดสติที่ประพฤติตนอยู่ในวิธีการบางอย่างเป็นสังคมมากกว่าระดับบุคคล? ทำไมคนทำงานในลักษณะเดียวกันเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับอารมณ์ความรู้สึกที่คล้ายกัน? ด้านจิตใจของมารยาทรวมถึงการศึกษาของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีที่ว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดศุลกากรและหน้าที่ที่สร้างอารมณ์ในรูปแบบที่ลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และมารยาทการศึกษาทั้งในระดับบุคคลและระดับบุคคลสังคมหรือส่วนรวม

Source by sbobet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *