คอนสแตนตินฮิตเลอร์แบบอย่าง?

อดอล์ฟฮิตเลอร์อาจจะจำลองตัวเองจักรพรรดิคลาวดิอุสคอนสแตนตินเพราะพฤติกรรมสัญลักษณ์และความรุนแรงสะท้อนบางแง่มุมของการครองราชย์ของพยุหเสนาโรมัน ใช้ชื่อของ Third Reich จะขึ้นอยู่กับความคิดของสามเยอรมันรีคมันเป็นครั้งแรกในจักรวรรดิโรมัน 962-1806 V เยอรมนีศักดิ์สิทธิ์ โปเลียนก็เลือนหายไป ที่สองตั้งแต่ 1871 จนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่สามเริ่มในปี 1933 และจนถึงจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง คอนสแตนติทะเยอทะยาน, ความสามารถ, มีเสน่ห์และมีประสิทธิภาพมีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สนับสนุนเขา ศัตรูของร่างกายมีกฎที่ไม่ซ้ำกันและก่อตั้งคริสตจักรโรมันคาทอลิกเพื่อเพิ่มพลังของผู้คนในดินแดนที่ หลอกลวง, โกหกและgyűlöletgelต่อต้านชาวยิวโรมันพยายามที่จะโน้มน้าวให้ตัวเองมากกว่านายพลอื่น ๆ เขาใช้วัดซึ่งก่อตั้งขึ้นในรัฐสภาเพื่อดูแลแต่ละจังหวัด ภาษาเหล่านี้มีอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างและภาษาซึ่งจะทำให้พวงมาลัยยาก ในช่วง

เงินทุนและKonstantinánakคำแนะนำของวาติกันของพระสงฆ์ได้รับคำสั่งให้บังคับให้การเคารพบูชาของศาสนาและภาพที่เขาวางผู้ช่วยให้รอด ผมมีอำนาจที่จะฆ่าทุกคนที่ปฏิเสธและอยู่รอดซ้ำ วิวรณ์ 13: 13-18 อธิบายเป็นสัตว์สองที่คิดค้นพระเยซูคริสต์

ฮิตเลอร์สร้างขึ้นไม่ใช่ศาสนา แต่กลยุทธ์เดียวกับที่ใช้ คอนสแตนติอ้างว่าเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งของการข้ามเป็นศัตรูสัญลักษณ์ที่จะเอาชนะ ฮิตเลอร์ยังใช้ข้ามกับ Hitz คนของเขาสวมข้ามสี่เหลี่ยมจากขวาภายใต้ประทุนในขณะที่ svastika เป็นรุ่นอื่นที่บินทั่วประเทศ ข้ามคริสเตียนตกแต่งด้วยอาวุธเดียวกันของสงครามเช่นเครื่องบินและเรือเช่นเดียวกับทหารโรมันใช้

ความเกลียดชังของชาวโรมันชาวยิวเป็นเอกสารที่ดีและดำเนินการไว้ในพันธสัญญาใหม่ที่เรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า ฮิตเลอร์เปิดพวกเขาและล่อผู้คนนับล้านตายในมือของเขา ในขณะที่พันธสัญญาใหม่ถูกเขียนขึ้นในช่วงปลาย CAC สี่ (จักรพรรดิ) และรุนแรงต่อต้านชาวยิวหลังจากที่คอนสแตนติ 19459002

ฮิตเลอร์ได้ตัดสินใจที่จะเดินตามรอยเท้าของสัตว์วิวรณ์วิชาการเพราะทั้งสองคนมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะและความปรารถนาในขณะที่การกระทำของตนจะเข้ากันได้ หากสถานการณ์นี้คือการเข้าใจธรรมชาติและศาสนาของคอนสแตนติเราก็ต้องเป็นคนขับเยอรมันและโลกบันทึกที่ทันสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

Source by sbobet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *